Bulgarian Wine Academy

Български English

Курсове

История и философия на виното

В двете лекции курсистите ще имат възможност да направят връзка между история, култура и вино. Темата за виното се явява фокус, в който се показват основни черти от историята на западната и средиземноморска култура. Паралелно с това лекциите ще помогнат за разбирането на т.нар. "винена култура", която служи за ключ към разбирането на културни, естетически и всекидневни практики в античните и съвременните общества.

 

Курсът е в две занятия, с теоретична и практическа част.

Продължителност на отделните лекции: 150 минути.

По време на всяко занятие ще бъдат дегустирани 6 вина. 

Назад Горе