ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СЪГЛАСНО  РЕГЛАМЕНТ /ЕС/ № 2016/679 (GDPR)

Обработка на личните данни от „Българска винена академия“ ООД е свързана със следните цели: Изпълнение на поръчки и договори; Оказване на консултантска помощ на клиенти; Комуникация по телефона; Изпращане по пощата

След изтичане на целта на обработка, събраните лични данни на Потребителя ще бъдат унищожени освен в случаите, когато „Българска винена академия“ ООД желае да съхрани обработените лични данни като анонимни за статистически цели след изрично разрешение от страна на Комисията за защита на личните данни – КЗЛД (чл. 25 от ЗЗЛД).

С регистрацията си във в сайта на „Българска винена академия“ ООД, Потребителят дава съгласието си за обработване на личните му данни съгласно посочените тук условия, както и съгласно условията в ЗЗЛД.

Регистрацията в сайта на „Българска винена академия“ ООД позволява на Потребителите да пазаруват, да следят статуса на поръчките си, както и да съхраняват и получават информация при максимална защита на въведените от тях лични данни.

На основание чл. 28а от ЗЗЛД, Потребителите на сайта на „Българска винена академия“ ООД могат да поискат по всяко време от собственика „Българска винена академия“ ООД да:

– Заличи, коригира или блокира техни лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на този закон;

– Уведоми третите лица, на които са били разкрити личните им данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Потребителят носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп до чужди профили съгласно Наказателния Кодекс (Глава 9) и действащото законодателство на Република България.

Какви данни обработваме, когато ползвате нашите услуги?

Има данни, които са необходими за функционирането на услугата. Без тях ние не можем да ви предоставим желаната функционалност. Например, нямаме възможност да ви изпратим пратка със желания от Вас продукт, ако не ни предоставите името и телефона си и адрес за доставка. Както и няма как да Ви издадем фактура, без данните на фирмата Ви.

1. В електронния магазин на wineacademy.bg потребителите се разделят на нерегистрирани потребители (гости) и регистрирани потребители.

Регистрираните потребители доброволно предоставят своите лични данни при регистрация в сайта.

2. Съобразно ЗЗЛД, регистрираните потребители имат право на достъп и промяна на личните си данни, както и да изискат от „Българска винена академия“ ООД да бъде закрит техният потребителски профил.

3. „Българска винена академия“ ООД има право да изпраща рекламни съобщения под формата на електронен бюлетинна посочения при регистрация e-mail адрес от регистрираните потребители. Регистрираните потребители имат право да се отпишат доброволно от получаване на рекламни съобщения, като за целта кликнат на линк, който се намира на някой от получените от тях електронни бюлетини.

4. „Българска винена академия“ ООД няма да предоставя личните данни на регистрираните потребители на трети лица за рекламни и промоционални цели, както и по други причини, освен ако не бъдат изискани от служби, свързани със законодателството на Република България.

5. В случай на неспазване на условията за ползване на онлайн магазин wineacademy.bg и нарушаване на етикета, администраторите на wineacademy.bg имат правото да ограничат достъпа до онлайн магазина на нарушителите.

6. „Българска винена академия“ ООД запазва правото си да променя настоящата политика на личните данни по всяко време, без предварително известие, като изменената политика на личните данни ще бъде публикувана на настоящата страница.

7. Ние не носим никаква отговорност за щети, възникнали от неверни или непълни данни, предоставени от вас.

8. Тази Политика за защита на личните данни има за цел да Ви информира за използването на личните Ви данни, които се събират, когато посещавате нашия електронен магазин.

9. Нашите сайтове могат  да съдържат връзки към други уебсайтове или Вие може да сте стигнали до нашите сайтове чрез връзки от друг уебсайт. Трябва да знаете, че ние не носим отговорност за политиките и практиките за защита на личните данни на други уебсайтове. Подобно съдържание се регулира от техните условия за ползване и от всички други указания и информация за личните данни, които техните уебсайтове предоставят.

10. При своята регистрация Вие се задължавате да предоставите точна, вярна и пълна информация за себе си, както и да я подновявате своевременно така, че да я запазвате точна, вярна и пълна. При невярна, неточна и/или непълна информация, Вие заявявате, че сте напълно отговорен.

11. Чрез регистрационната форма събираме следния тип информация:

*персонална: електронна поща, парола за достъп до сайта, Име Фамилия, Телефон, Държава, Град, адрес и пощенски код.

*неперсонална: браузърът който ползвате, URL и др.

12. Съгласявате се част от информацията да бъде използвана от „Българска винена академия“ ООД за връзка и комуникация по телефон, поща или електронна поща.

13. Вие сте отговорен за поддържането на кофиденциалност на Вашето потребителско име и парола и за всички действия, произтичащи от вашата регистрация.

14. „Българска винена академия“ ООД съхранява Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо за обработка на кореспонденцията и всички евентуални допълнителни действия. За рекламни съобщения данните се съхраняват 3 години или до оттегляне на съгласие.